Bewonersverklaring

Met verbazing en ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de berichten in de media van twee van onze medebewoners.

Graag willen wij laten weten dat wij, als overige bewoners, niet van deze publiciteitsactie op de hoogte waren gebracht. Ook al zeggen beide heren dit gedaan te hebben namens alle bewoners, wij ondersteunen hun actie niet, laten deze in het geheel voor hun eigen verantwoording en willen nadrukkelijk laten weten ons hiervan te distantiëren. Graag willen wij de gelegenheid aangrijpen om het een en ander te nuanceren.

Wat ons onderkomen betreft, en dan met name het bijgebouw, door de heren genoemd “de barakken”, moeten ook wij bevestigen dat deze wel aan vervanging toe zijn. Daarmee hebben ze dus een punt. En dit zal ook op korte termijn moeten gaan gebeuren. Echter, de aangevers zelf wonen niet in deze bijgebouwen maar in het hoofdgebouw en hebben de bewoners van deze bijgebouwen ook nooit naar hun mening gevraagd over hun onderkomen.

Ook de gemeente en brandweer geven aan, verwijzend naar de publicatie van RTV-Oost van 6 mei jl. dat het bijgebouw gedateerd is maar dat er geen direct gevaar bestaat voor de woonsituatie waardoor direct ingrijpen niet noodzakelijk is en de nieuwbouwplannen per ultimatum van 1 juli, gesteld door de gemeente, dus gerust kunnen worden afgewacht. Eén van de schrijvers van deze brief, als zijnde wèl een bewoner van dit bijgebouw, onderschrijft dat. Daarnaast wordt het beeld geschapen dat wij hier in de WiC “onder erbarmelijke omstandigheden” zouden leven en bewoners die hier al langer woonachtig zijn geen kant op zouden kunnen. Iedereen woont hier echter vrijwillig en kan en mag vertrekken wanneer hij dat wil, als hij het niet kan vinden met deze instelling, al dan niet met hulp bij het vinden van een andere verblijfplaats. De realiteit wijst echter uit dat het merendeel van de bewoners hier niet weg WIL.

De WiC is voor de meesten van ons een Thuis en we hebben hier een veilig en regelmatig bestaan en voelen ons relatief gelukkig binnen deze instelling met personeel dat onbaatzuchtig is, zorg voor ons draagt, in principe dag en nacht voor ons klaar staat en waarbij er niet op een uurtje meer of minder werken gekeken wordt. Ook is het een veilige haven en beschermde woonplek voor enkelen van ons die niet meer volledig in deze maatschappij kunnen meekomen. Sommigen, waaronder één van de twee publiciteitszoekers, wonen hier al langer dan twintig jaar waarbij briefschrijvers zich niet kunnen voorstellen dat je er voor kiest om “onder erbarmelijke omstandigheden” zo lang bij een woonleefgemeenschap te blijven vertoeven. Dit zegt wel iets volgens ons….

Dat er gefraudeerd zou worden met zorggelden, zoals beweerd wordt door de twee aangevers, is ons tot nu toe niets van gebleken en hebben wij verder ook geen enkele aanwijzing voor, echter laten wij de verantwoording daarvan over aan de bestuurders van de zorginstelling.

Wij hopen als overige bewoners dat we met deze brief ook een wat ander beeld hebben kunnen weergeven van onze woonleefgemeenschap Centrum de WiC.


Namens de bewonersraad,
J. de Vries en F. van der VechtTERUG