Externe Contacten

Om ons werk goed te kunnen doen is er regelmatig contact met personen en instellingen buiten de W.I.C. Wij vinden het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben en/of samen te werken met instanties als bijvoorbeeld:

TERUG