Financiering

Een gedeelte van het inkomen van de W.I.C. is de bijdrage van de cliŽnten.
Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliŽnt. Gemiddeld bedraagt deze bijdrage zo´n € 15,- per dag.

Ook wordt, in overleg met de cliënt, een indicatie voor een maatwerkvoorziening via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning of WLZ (Wet Langdurige Zorg) aangevraagd zodat de cliënt een persoonsgebonden budget kan ontvangen waarmee de noodzakelijke zorg kan worden ingekocht.
Met alle veranderingen in de zorg sinds 1 januari 2015 wordt dit tegenwoordig gedaan via de zogenaamde 'gebiedsteams' van de gemeente Hardenberg.

Daarnaast is er nog een inkomstenbron vanuit de giften van particulieren, diaconieën en andere gevers. Ook worden in kerkelijke gemeentes acties gehouden voor ons werk door o.a. jeugdverenigingen.

Ons werk wordt niet gesubsidieerd. Een goede exploitatie is alleen mogelijk door het werk van veel vrijwilligers.
Als u ons wilt steunen kunt u uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL23 INGB 0650 9623 38

Wilt u meer informatie omtrent de WMO van de Gemeente Hardenberg klik dan hier.
Wilt u meer informatie omtrent de WLZ klik dan hier.

TERUG