Methodisch werken

In centrum de W.I.C. wordt gewerkt met het zogenaamde 8-fasenmodel.
Het 8-fasenmodel is een methode om cliŽnten in de maatschappelijke opvang te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de cliŽnt centraal staat.

Het doel van de methode is om cliŽnten doelgericht te laten werken aan hun toekomst en om instellingen concrete instrumenten aan te reiken om cliŽnten daarbij te ondersteunen. Het gaat om het realiseren van een planmatige aanpak in de individuele begeleiding van cliŽnten, waarbij de gehele situatie en de vraag van de cliŽnt centraal staan.

De hulpverleners van de W.I.C. zijn opgeleid om professionele zorg op maat te verlenen. Zo wordt er bij aanvang van de zorg (samen met de cliŽnt) een persoonsbeschrijving gemaakt waarbij geanalyseerd wordt welke mogelijkheden en onmogelijkheden er bestaan op 8 leefgebieden.
Vervolgens wordt er een begeleidingsplan geschreven waarin realistische doelen gesteld worden waar vervolgens in de praktijk aan gewerkt wordt.
Veelal vindt er wekelijks minimaal ťťn begeleidingsgesprek plaats om de voortgang te bespreken en eventuele moeilijkheden op te sporen.
Daarnaast is er tijdens deze persoonlijke gesprekken ook ruimte voor de cliŽnt om andere zaken te bespreken of een activiteit te ondernemen.

Wilt u meer weten over het 8 fasenmodel, klik dan hier.

TERUG