Onze visie

Om werkelijk mens te kunnen zijn is een gezonde eigenwaarde nodig.
Om ook in relaties en in de maatschappij goed te kunnen functioneren is het voor ieder mens belangrijk om goed met zichzelf om te kunnen gaan. Vaak ontbreekt het zelfinzicht bij de cliŽnten die binnenkomen. In Centrum de WIC wordt geprobeerd om de bewoners hun eigenwaarde terug te laten vinden. Daarna is het belangrijk om na te denken over en te werken aan de toekomst. Hierbij is eerlijkheid en een helder zicht op de mogelijkheden die een cliŽnt heeft van cruciaal belang.

De zorg die geboden wordt vind plaats op basis van het 8-fasen model waarbij via stapsgewijze individuele begeleiding doelgericht wordt gewerkt aan de toekomst. Hierbij staat de gehele situatie en de vraag van de cliŽnt centraal.
Daarnaast wordt er voor een regelmatig leefritme en daginvulling een dagprogramma met vaste groepsmomenten aangehouden. Dit zijn voornamelijk de eetsituaties en het gezamenlijk koffiedrinken.

De Bijbel heeft een centrale plek in de hulpverlening. Ondanks dat is "gelovig zijn" geen voorwaarde om opgenomen te worden.
Van cliŽnten wordt wel verwacht dat ze respect hebben voor de christelijke waarden en normen die in Centrum de WIC worden gehanteerd.
In de hulpverlening van de W.I.C. is een levende getuigenis van het Levende Woord het uitgangspunt. De hulpvrager moet aan de hulpverlener kunnen merken dat het geloof aanwezig is. Er wordt onderling en met de begeleiders veel gesproken over het geloof. En wij geloven dan ook dat door het werk van de Heere Jezus Christus het leven van ieder mens zin heeft voor zichzelf en voor de mensen in zijn/haar omgeving.

TERUG