Wie zijn we

Geschiedenis

Sinds Evangeliecentrum de W.I.C. in 1978 is ontstaan vanuit de Evangelische Gemeenschap Balkbrug heeft het centrum diverse functies gehad. Zo heeft het gefunctioneerd als Evangeliecentrum, Stiltecentrum, onderdak voor de eerste Tsjernobyl-kindervakantiekampen en centrum voor hulpverlening.

In 1990 werd het centrum losgekoppeld van de Evangelische Gemeenschap en sindsdien wordt in Centrum de W.I.C. onderdak geboden aan mensen in nood. Deze nood kan bijvoorbeeld bestaan uit verslavingsproblematiek, relatieproblematiek of psychische nood.
De cliŽnten werken aan het terugvinden van hun eigenwaarde en proberen nieuw perspectief op te bouwen. In dit proces is een dagelijk leefritme erg belangrijk.

Tegenwoordig

Op dit moment is er ruimte voor een 20-tal mannelijke cliŽnten.
Er is geen specifiek therapeutisch programma. Therapie, medische hulp, psychische begeleiding en andere hulp wordt van buiten het centrum aangetrokken.
Voor een regelmatig leefritme en daginvulling is er voor de cliŽnten het dagprogramma met vaste groepsmomenten. Dit zijn voornamelijk de eetsituaties en het gezamenlijk koffiedrinken. Hierbij hoort ook een dagelijks corveerooster.
Daarnaast worden er zo nu en dan (door vrijwilligers) andere activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een creatieve middag. Verschillende cliŽnten hebben een baan buiten het centrum. Ook is er de mogelijkheid om mee te werken met het onderhoud van het gebouw.
Wanneer blijkt dat de geboden hulp door de W.I.C. niet toereikend is wordt door het team medewerkers en de cliŽnt samen gezocht naar een betere plek om geholpen te worden.

Naast de zorg voor de cliŽnten die intern wonen is er ook nog de ambulante zorg voor een aantal ex-cliŽnten en mensen die zijdelings met de W.I.C. betrokken zijn geraakt. Ook hierbij betreft het dan zorg gericht op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren van degene die de zorg vraagt.

TERUG